PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Upravljanje tvrtkom i korisnicima

Po prijavi u portal, prije odabira usluge nalazi se izbornik za upravljanje tvrtkom i korisnicima.
Potrebno je kliknuti na “Upravljanje” u gornjem izborniku na tamnosivoj podlozi.

vps3 

Odabirom izbornika “Upravljanje” dostupne su sljedeće opcije:

vps4

Tvrtke – Uredi tvrtku

Uređivanje osnovnih informacija o tvrtki

Korisnici
Uređivanje osnovnih podataka o korisniku kreiranom od Croadria strane. Također, u ovom se izborniku kreiraju dodatni korisnici kojima se kasnije kroz portal za upravljanje uslugom dodjeljuju prava nad poslužiteljima.
Ovdje kreiranom korisniku može se dodijeliti uloga SSOAdmin (imat će ovlasti kao i korisnik kreiran od Croadria strane) ili user.