PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Upravljanje VPS uslugom

Po prijavi u portal nalazi se izbor aktiviranih usluga, a gdje je potrebno odabrati “Cloud server portal” nakon čega se prikazuje početna stranica s osnovnim statističkim informacijama o usluzi.
Za upravljanje uslugom potrebno je kliknuti na “Upravljanje” u gornjem izborniku na tamnosivoj podlozi. Dostupne su sljedeće opcije:

vps5

Gdje god da ste pozicionirani unutar portala, klikom na “Podrška” u izborniku na tamnosivoj podlozi dobivate detaljna pojašnjenja dostupnih opcija.

Poslužitelji

Novi poslužitelj

U ovom izborniku predajete zahtjev za kreiranjem novog poslužitelja.
U prvom koraku upisujete naziv poslužitelja i operativni sustav te željene resurse.
Ako resurse ostavite na vrijednosti “0” portal će Vam u sljedećem koraku ponuditi osnovni paket (u tom koraku je moguće tražiti dodatne resurse).
Povećanje i smanjenje vrijednosti resursa možete tražiti i kasnije, u bilo kojem trenutku, s iznimkom da se za diskovni prostor ne može tražiti smanjenje.

Upravljanje poslužiteljem

U izborniku “Upravljanje poslužiteljem” nakon odabira poslužitelja s kojim želimo raditi na raspolaganju su nam sljedeće opcije:
pokretanje poslužitelja
gašenje poslužitelja
reset poslužitelja
hibernacija poslužitelja

Dodijeli/ukloni korisnika poslužitelju

Ovim putem se na poslužitelj dodaje/uklanja korisnik administrator poslužitelja. To nije korisnik poslužitelja, odnosno korisnik unutar operativnog sustava. (Za takvoga bi se administrator poslužitelja trebao putem konzole spajati na poslužitelj i kreirati ga tim putem.)
BITAN PREDUVJET: korisnik kojega se želi dodijeliti kao administratora poslužitelja prethodno treba biti dodan na portalu – više o tome u upravljanju korisnicima

Dodjeljivanje se vrši na sljedeći način:

Pri odabiru poslužitelja prikazuju se svi aktivni poslužitelji toga korisnika (tvrtke). Suspendirani se ne mogu odabrati.
Pri odabiru korisnika koji se pridjeljuje, na listi su samo aktivni korisnici.
Odabirom ‘Dodijeli’ pokreće se proces dodjele. Korisnik administrator u tvrtki (UserAdmin) dobiva informaciju da je zahtjev zaprimljen. Kada se dovrši proces dodjele, korisnik dobiva mailom (UserAdmin tvrtke i User – administrator Cloud poslužitelja) informaciju o omogućenoj prijavi korisnika na poslužitelj.

Pregled i uklanjanje poslužitelja

Kroz “Pregled poslužitelja” dohvaća se tablica s pregledom poslužitelja i dodatnim informacijama o njima.
Kroz “Uklanjanje poslužitelja” briše se poslužitelj.

Resursi

Nadogradnja resursa

Kroz ovaj izbornik moguća je nadogradnja resursa po poslužiteljima.
BITNA NAPOMENA – nadogradnja resursa je moguća samo dok je poslužitelj ugašen.

Po odabiru jednog od aktivnih poslužitelja, prikazuje se njegova konfiguracija i trenutna cijena najma. U kartici ‘Željena nadogradnja’ korisnik putem klizača dodaje potrebnu količinu resursa. Iskazuje se jedinična i ukupna cijena odabranih dodatnih resursa.

Odabirom ‘Kupi’, kontrola procesa se šalje na početnu stranicu upravljanja resursima, uz poruku o uspješnom zaprimanju korisničkog zahtjeva za kupovinu.
Po uspješnoj nadogradnji korisniku administratoru tvrtke (UserAdminu) šalje se mail s informacijom da je server moguće pokrenuti.

tip diska u paketu određuje dozvoljenu vrstu diska za nadogradnju
po jednom poslužitelju može biti najviše 1 disk do ukupno najviše 2 TB diskovnog prostora
za nadogradnju više od 2TB diskovnog prostora potrebno je kontaktirati odjel pretplate

Uklanjanje resursa

Ovdje je moguće uklanjanje dijela resursa. Moguće je smanjivati broj vCPU-ova i količinu RAM memorije.
Diskovni prostor nije moguće smanjivati.

Korisnici

Funkcionalnost “Dodijeli poslužitelj korisniku” dodjeljuje odabrani poslužitelj u nadležnost korisnika iz tvrtke, koji time dobiva ovlasti administratora na tom Cloud serveru. Ovime se korisnik ne promovira u UserAdmina, već dobiva ovlasti za administriranje na serveru, kada je prijavljen kroz VM konzolu.