PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Browsing articles by "Admin, Author at Croadria web hosting - Stranica 7 od 9"

Najčešća pitanja

Prikaz grešaka Kako biste dobili više informacija o pogrešci koja Vam se pojavljuje pri radu web aplikacije potrebno je u web root direktoriju kreirati “web.config” (bez navodnika) datoteku unutar koje […]

Opširnije...
22.03.2015

Statistika pristupa

Za izradu statistike pristupa web-stranicama koristimo program Webalizer. Sama statistička obrada vrši se jednom dnevno i to u ranojutarnjim satima. Slijede osnovni pojmovi za lakše razumijevanje funkcija Webalizera. Hits predstavlja […]

Opširnije...
22.03.2015

Web server Windows

Pažljivo pročitajte ove kratke upute, jer one sadrže odgovore na većinu svakodnevnih pitanja s kojima se susreću korisnici. Kratke napomene: ime početne stranice, odnosno datoteke koja se prva prikazuje kod […]

Opširnije...
22.03.2015

SurgeMail najčešća pitanja

Antispam sustav – Barracuda Reputation Block List Croadria SurgeMail mail sustav ima implementiranu antispam / antivirusnu zaštitu kako bismo zaštitili sve naše korisnike od velikog broja SPAM poruka koje su […]

Opširnije...
20.03.2015

Administracija za korisnike

User Self Management je sučelje namijenjeno korisniku / vlasniku pojedinačne email adrese kako bi mogao sam sebi podesiti postavke za mail račun. Details U ovoj rubrici, koja se otvori prva […]

Opširnije...
20.03.2015

Administracija e-mail servera

Na web sučelju za administraciju email servera moguće je samostalno otvarati, zatvarati i konfigurirati adrese, odnosno manipulirati svim postavkama mail servera za određenu domenu. Pri aktivaciji usluge dostavljena Vam je […]

Opširnije...
20.03.2015

Surgemail

Osnovne značajke Croadria mail server je SurgeMail. SurgeMail se sastoji od tri sučelja: Administracija email servera – Domain Management Administracija za korisnike – User Self Management Web pristup emailu – […]

Opširnije...
20.03.2015

OBAS Mail

Webmail sučelju pristupate prečicom iz Odin Business Automation Control Panel sučelja ili preko adrese: webmail.domain.tld gdje je domain.tld ime Vaše domene. Također, na mail sustav se možete spojiti mail klijentom […]

Opširnije...
20.03.2015

Baze podataka

Administriranje MySQL i MSSQL baza podataka vrši se kroz Odin Business Administration sučelje na http://pbas.croadria.com/cp u odjeljku Websites&Domains -> Databases. U navedenom sučelju možete kreirati/brisati baze te istima dodijeljivati korisnike. […]

Opširnije...
20.03.2015