PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Kolokacija servera omogućuje smještaj vašeg poslužitelja (servera) u data centru u Zagrebu i njegovu 24-satnu Internet vezu.

Kolokacijom servera u Croadria data centru dobivate:

Prihvatljivu cijenu za neprekidnu vezu na Internet i stalnu IP adresu

Velike brzine pristupa na Internet direktnim spajanjem na backbone

Osigurane idealne uvjete za smještaj poslužitelja u klimatiziranim prostorijama s neprekidnim sustavom napajanja

Kvaliteta i pouzdanost usluge kroz višegodišnje iskustvo na području hosting rješenja

Stalni tehnički nadzor i podrška 0-24, i brze intervencije u slučaju kvara

 

 

Klimatizacija i hlađenje

 • Rashladni sustavi sastoje se od kombinacije rashladnih sustava na vodu i klima jedinica ugrađenih za sve serverske prostorije, tako da je uvijek instaliran barem jedan redundantni rashladni ormar u svakoj pojedinoj sistem sali.
 • Temperatura se održava u granicama 22 ± 2°C, a vlažnost zraka u server salama je u granicama 50 ± 20%. Za svaku sistem salu postoji ugrađen sustav za dovod svježeg zraka opremljen pročistačima zraka, indikatorima plina i dovodom svježeg zraka kapaciteta 1-2 izmjene po satu.
 • U sistem salama su instalirani ormari za smještaj opreme čime je ostvareno odvajanje toplo hladnih zona.

 

Zgrada i pozicija

 • Data centar (podatkovni centar) je smješten u Zagrebu.
 • Dovoljna je udaljenost (više od 100 m) od benzinskih pumpi i drugih spremišta otrovnih, eksplozivnih, nagrizajućih ili sličnih materijala.
 • Dovoljna je udaljenost od prijevoznih putova kojima se često prevoze opasni materijali.
 • Građevina je izgrađena s odgovarajućom projektnom dokumentacijom, usklađena sa zakonskom i normizacijskom regulativom.
 • Mogućnost unosa teške opreme je osigurana (pristup viličarom i teretni lift), vrata visine 2,2 m, širine do 2 m.
 • U server salama ugrađen je podignuti dvostruki pod visine 90 ili 60 cm, s visinom od podignutog poda do stropa više od 300 cm. Podignuti pod je električki uzemljen, a ispod njega se nalaze senzori za vodu, vlagu, vatru, dim, plin i prašinu. Podignuti pod podnosi ravnomjerno raspoređen teret do opterećenja od 1500 kN ili do 290 kN točkasto raspoređenog opterećenja.

Sigurnost i dnevni procesi

 • Ustrojena je odgovarajuća alarmna organizacija, nadzor i upravljanje sigurnosnim i drugim sustavima, redovito ispitivanje i održavanje istih te ostale potrebne procedure, kao i slanje alarmnih stanja SMS porukama i porukama elektroničke pošte.
 • Implementiran je CNUC – Centralni Nadzorni Upravljački Sustav koji omogućava centralni nadzor i kontrolu funkcioniranja ugrađenih uređaja i opreme.
 • Zaštitarska služba u pojedinom objektu je stalna (24x7x365).
 • Protuprovalni standard je ostvaren ugradnjom odgovarajućih čvrstih materijala u izgradnji objekta i formiranjem serverskog prostora kao dark room, bez vanjskih otvora.
 • Autorizirani pristup – elektronički sustav kontrole ulaska Primion temeljen je na autorizacijskim karticama s odgovarajućom bazom podataka i trajnim zapisom povijesti događaja (osoba, datum, vrijeme ulaska, vrijeme izlaska), koji se može dobiti na zahtjev u nekom od standardnih formata. Autorizacija ulaza je dvostupanjska (kartica i PIN).

Zaštita od požara

 • Zaštita od požara izvedena je sukladno NFPA 75 Standard for the Protection of electronic Computer/Data Processing Equipment: 1999 i LPC Recommendations for loss prevention in EDP and similar installations te odgovarajućoj hrvatskoj zakonskoj regulativi i normalizaciji.
 • Svaka serverska dvorana je ostvarena kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima od materijala požarne otpornosti minimalno 60 minuta, a brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102 standardu.
 • Radi sprječavanja širenja požara i dima klimatizacijski sustav sadrži protupožarne zaklopke izvedene sukladno članku 53. Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/39, preuzeto NN 53/91) i normi HRN DIN 4102.
 • Implementiran je inteligentni automatski sustav za dojavu požara s bilježenjem povijesti događaja; automatski detektori nadgledaju radni prostor te prostore spuštenog stropa i dvostrukog poda; sukladan Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99).
 • Automatsko gašenje ostvareno je ‘zelenim plinom’ (Novec1230) prostora server sala te prostora spuštenog stropa i dvostrukog poda serverskih dvorana.
 • Prostorije pričuvnog izvora napajanja, akumulatorskih baterija, kao i dizelskih agregata su izvedene kao zaseban požarni sektor odvojen od okolnih prostorija zidovima i vratima požarne otpornosti minimalno 60 minuta; brtvljenje instalacijskih prodora prema susjednim prostorijama sukladno je HRN DIN 4102.
 • Svi tehnički sustavi zaštite od požara (Sustav za dojavu požara, protupožarne zaklopke, itd.) imaju odgovarajuću projektnu dokumentaciju odobrenu od MUP-a, nadležne policijske uprave te uvjerenje o funkcionalnosti izdano temeljem ispitivanja sustava od strane ovlaštene osobe, sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) i pripadnim pravilnicima.

Kvaliteta usluge

Oprema će biti smještena unutar Data centar prostora visoke raspoloživosti koji zadovoljava definirane tehničke i sigurnosne standarde (kontrola pristupa, protupožarna zaštita, redundancija napajanja i hlađenja).

1. Certifikat za sustav upravljanje prema ISO/IEC 27001:2015 za SUIS (ISMS) u HT-u vezan uz pružanje usluga korisnicima upravljan od strane Odjela za korporativnu sigurnost i Odsjeka za cyber i podatkovnu sigurnost.

2. Certifikat ISO 9001:2008 za upravljenje korporativnom strategijom i poslovnim razvitkom te kvalitetom i organizacijskom arhitekturom.

3. Certifikat ISO 9001:2008 za usluge iz područja upravljanja, razvoja i strategije ljudskih resursa te upravljanja odnosim s radnicima.

4. Certifikat Deutche Telekoma HT-u iz područja usklađenosti HT podatkovnih centara s međunarodnim fizičkim sigurnosnim standardima, certificirano 2015. godine.

Cijena ovisi o broju unita te omogućenoj brzini vašeg poslužitelja prema Internetu. Molimo vas da vaš upit proslijedite na email info@croadria.com ili nas kontaktirajte na telefonski broj 01 6000 960.