PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Croatian Internet eXchange (CIX) hrvatsko je nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa smješteno u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj. Budući da su svi serveri od Croadrie smješteni u Hrvatskoj i povezani sa Internet davateljima usluga poput web hostinga koji su u CIX-u, postižemo veliku uštedu na razmjeni podataka među hrvatskim Internet korisnicima.

Popis CIX članica