PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

U današnje vrijeme dostupna su raznorazna hosting rješenja: shared hosting, dedicirani  server, VPS, kolokacija servera…

Sva navedena hosting rješenja služe istoj svrsi – smještanje sadržaja na server kako bi bio dostupan preko interneta. Glavne su razlike u tome kako su usluge strukturirane i koje vam donose prednosti i nedostatke.

Shared hosting

Kako i sam naziv implicira, shared web hosting je serversko okruženje na kojem dijelite serverske resurse sa ostalim korisnicima. Kako korisnici dijele troškove servera i kolokacije, ovo je najpogodnije i najpopularnije web hosting rješenje za individualne korisnike te male i srednje tvrtke. Međutim, kada hostate na shared hostingu izloženi ste svim aktivnostima ostalih korisnika na vašem serveru.  

Dedicirani server i VPS

Kad vaš posao naraste i počne zahtijevati više od tipičnog shared hosting okruženja, vrijeme je za prelazak na dedicated server ili na VPS (virtualni privatni server). Međutim, upravljati s takvim hosting okruženjem bez iskustva je gotovo nemoguće – za korisnike koji imaju potrebe za VPS-om ili dediciranim serverom, a nemaju iskustva u administriranju servera je najbolje da od hosting provider uz server zatraže i uslugu održavanja.

Zakupom dediciranog servera dobivate visokokvalitetni server na kojem ste vi jedini korisnik te čiji su cjelokupni resursi posvećeni samo vašim potrebama, dok je VPS hosting način podjele fizičkog servera na više zasebnih izoliranih servera od kojih svaki koristi vlastite resurse te ne utječe na rad ostalih VPS-ova.

Kolokacija servera

Usluga kolokacije servera omogućuje smještaj vašeg poslužitelja (servera) u data centru i njegovu 24-satnu Internet vezu.