PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

OBAS Mail

Webmail sučelju pristupate prečicom iz Odin Business Automation Control Panel sučelja ili preko adrese:
webmail.domain.tld gdje je domain.tld ime Vaše domene.

Također, na mail sustav se možete spojiti mail klijentom (MS Outlook, Outlook Express, …) koristeći sljedeće parametre:

dolazni mail server: pop.domain.tld
odlazni mail server: smtp.domain.tld (uz uključenu opciju “server requires authentication”) gdje je domain.tld ime Vaše domene
podržani protokoli za dolaznu poštu: POP3, IMAP
port za dolaznu poštu: 110 (i za Secure i za non-Secure)
podržani protokoli za odlaznu poštu: SMTP

Prema početnim postavkama Vašeg mail klijenta, slanje mailova ide preko porta 25.
Ako iz bilo kojeg razloga imate poteškoća sa slanjem mailova preko porta 25 (port 25 blokiran kod pružatelja internet usluga) mailove možete slati preko porta 587 (bez enkripcije) ili 465 (uz enkripciju SSL).