PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Baze podataka

Administriranje MySQL i MSSQL baza podataka vrši se kroz Odin Business Administration sučelje na http://pbas.croadria.com/cp u odjeljku Websites&Domains -> Databases.

U navedenom sučelju možete kreirati/brisati baze te istima dodijeljivati korisnike.

Iz svake baze posebno možete se prijaviti u phpMyAdmin odnosno MyLIttleAdmin sučelje klikom na “Webadmin“.

Problem s loginom nakon restorea MSSQL baze podataka

Ako radite restore MSSQL baze podataka u kojoj nema korisnika kojeg ste napravili preko web sučelja, nećete se moći spojiti na bazu.

Da bi omogućili korisniku da se spoji ponovno na bazu potrebno je napraviti sljedeće:

Kreirati novog korisnika preko sučelja te ga postaviti kao ‘Make Default for DB Webadmin’. Npr. “user”

Spojiti se na webadmin > Tools > New Query, upisati i pokrenuti naredbe:

USE [database_name] 
GO 
CREATE USER [user] FOR LOGIN [user] 
GO 
USE [database_name] 
GO 
EXEC sp_addrolemember N'db_owner', N'user' 
GO

 

Vratiti se u web sučelje i ponovno postavi korisniku user ‘Make Default for DB Webadmin’.

Provjeriti radi li konekcija i ako je sve u redu obrisati korisnika kojeg ste kreirali kao pripomoć u rješavanju problema.