PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Kreiranje korisnika i mail adresa

U nastavku se nalaze upute za kreiranje korisnika i mail adresa. Navedeno radi administrator tvrtke u ICT portalu na adresi ict.croadria.com gdje odabire opciju “Cloud Exchange Mail portal”.

Prvi korak je kreiranje korisnika. Isto je moguće odabrati na početnoj stranici po prijavi u Exchange Mail portal, kao što je vidljivo na slici ispod.

kk2

U sljedećim koracima potrebno je ponovno odabrati “Novi korisnik” te popuniti osnovne podatke i podatke o korisničkom računu koji se kreira.

kk3

 

kk4

Po kreiranju korisnika portal Vas pozicionira na početni zaslon za kreiranje korisnika i dodjeljivanje korisničkih računa. Sada umjesto odabira opcije “Novi korisnik” odabirete već kreiranog korisnika kojem želite dodijeliti korisnički račun odnosno paket usluge. U donjem dijelu zaslona odabirete željeni paket usluge i “Spremi”.
Dostupne pakete i pripadajuće resurse možete provjeriti ovdje ili u samom ICT portalu na kartici “Paketi”.

kk5

Nakon potvrde pokazat će se poruka da su podaci uspješno spremljeni. Potrebno je nekoliko trenutaka da se izvrši aktivacija paketa, a konačnu potvrdu moguće je vidjeti u izvještajima pod “Popis zahtjeva”.