PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Najčešća pitanja

Prikaz grešaka

Kako biste dobili više informacija o pogrešci koja Vam se pojavljuje pri radu web aplikacije potrebno je u web root direktoriju kreirati “web.config” (bez navodnika) datoteku unutar koje treba (ovisno na kojem serveru se nalazi Vaša domena) upisati sljedeće:

<!-- Windows Server 2008 -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <httpErrors errorMode="Detailed" />
  </system.webServer>
</configuration>

Nakon što Vam više ne treba ispis grešaka zbog sigurnosnih razloga treba ga ili isključiti ili postaviti DetailedLocalOnly errorMode postavku.
Ako niste sigurni na kojem se serveru nalazi Vaša web stranica slobodno nas kontaktirajte.

Redoslijed otvaranja dokumenata

Ako postoji potreba za definiranjem redoslijeda otvaranja dokumenata isto je moguće napraviti u web.config datoteci na Windows 2008 serveru.
Potrebno je u web root direktoriju kreirati “web.config” (bez navodnika) datoteku unutar koje treba upisati sljedeće:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <defaultDocument enabled="true">
      <files>
        <clear />
        <add value="default.html" />
        <add value="index.html" />
        <add value="index.asp" />
      </files>
    </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>

Imena vrijednosti odnosno datoteka mogu se slobodno promijeniti sukladno situaciji.

MIME Type

Registraciju MIME Type-a je također moguće napraviti na Windows 2008 serveru tako da se u web root direktoriju kreira “web.config” (bez navodnika) datoteka unutar koje treba upisati sljedeće:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.webServer> 
    <staticContent>
      <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" /> 
      <mimeMap fileExtension=".unity3D" mimeType="application/vnd.unity" /> 
    </staticContent> 
  </system.webServer> 
</configuration>

U gore navedenom primjeru smo registrirali mp4 i vnd.unity MIME Type odnosno.mp4 i .unity3D ekstenzije.

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećim adresama:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725608(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742440.aspx

Custom HTTP errors

Ako želite postaviti prikaz vlastitih HTTP grešaka isto je moguće napraviti na Windows 2008 serveru tako da se u web root direktoriju kreira “web.config” (bez navodnika) datoteka unutar koje treba upisati sljedeće:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <httpErrors>
      <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
      <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="putanja" responseMode="File" />
    </httpErrors>
  </system.webServer>
</configuration>

Kako biste doznali putanju do Vaše web content mape možete kreirati ASP skriptu u kojoj treba upisati sljedeće:

<% 
response.write(Server.MapPath("\")) 
%>