PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Surgemail

Osnovne značajke

Croadria mail server je SurgeMail.

SurgeMail se sastoji od tri sučelja:

Administracija email servera – Domain Management

Administracija za korisnike – User Self Management

Web pristup emailu – WebMail

surgemail

Podaci za spajanje

Uz aktivaciju usluge dobivaju se informacije o načinu spajanja na mail server, popis pripadajućih adresa i pristupni podaci.

Univerzalna adresa za spajanje na početnu stranicu mail servera glasi mail.domain.tld pri čemu je ‘domain.tld’ naziv domene (npr.: ‘croadria.com’).

Ostale zanimljivosti

Antivirusni softver: Avast

RBL: zen.spamhaus.org

Password policy: minimalno 8 znakova (preporučujemo Vam da u tih osam znakova uvrstite 2 broja). Znakovi mogu biti: A-Z, a-z, 0-9, te: “-” (crtica), “_” (podvlaka), “.” (točka).

Username policy: maksimalno 20 znakova, znakovi mogu biti: A-Z, a-z, 0-9, te: “-”, “_”, “.”.