PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Odin Business Automation

U Odin Business Automation sučelje možete se isključivo spojiti s glavnim administracijskim računom.

Podatke ste dobili u mailu naslova Obavijest o kreiranju korisnika naziv korisnika.

On Vam omogućuje apsolutnu kontrolu nad Vašom uslugom i svim web, mail i DNS postavkama.

Ako na isto ime/naziv korisnika zakupite više usluga kod Croadria, za njihovu administraciju koristit ćete gore navedeni korisnički račun.

Adresa: https://pbas.croadria.com/cp/

početna