PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Domain alias – privremena adresa

Kreiranje privremene adrese

Kako biste pomoću privremene adrese mogli pristupiti web stranici smještenoj na Croadria serveru – dok prava adresa još uvijek ne upućuje na isti – potrebno je kreirati unutar PBAS Control Panel sučelja.

To je najjednostavnije učiniti na sljedeći način:

Kreirati test domenu u odjeljku Account -> All My Domains -> Add Domain ->Create a subdomain -> (upisati naziv željenog prefiksa te odabrati c-a.com.hr) -> Save

Postaviti kreiranu test domenu u odjeljku Websites & Domains -> Add New Domain Alias

Za vrijeme kreiranja Aliasa porebno je na “Hosting Settings” isključiti:

  • Mail service
  • Redirect with the HTTP 301 code
  • Java web applications

Dodatne informacije o postavljanju domain aliasa možete pronaći na Help stranicama.

Domain alias – privremena adresa